sahypa-banner

önümleri

Customörite dizaýn bilen rulonda arzan lomaý futbolka 100% Biodegrirlenip bilinýän plastik söwda sumkasy

gysga düşündiriş:

Customörite dizaýn bilen rulonda arzan lomaý futbolka 100% Biodegrirlenip bilinýän plastik söwda sumkasy

Uly: 21 + 14x42 sm

Orta: 20 + 10x38 sm

Kiçi: 17 + 8x28 sm

Reňk: Aç-açan

Material: 100% asyl HDPE

Gaplamak: omöriteleşdirilen

Programma: iri supermarket amatly dükany, guradylan miwe dükany, guradylan miwe dükany, tort dükany, hassahananyň dermanhanasy, ene we çagalar dükany, balyk, gök önümler, miweler, öý durmuşy aşhanasy bilen gaplamak üçin ulanylýan naharhana gaplary

Aýratynlygy: Nokat döwmek ýelek görnüşi, ýyrtmak we daňmak aňsat, möhüri ýapmak, çyglylygy gulplamak, iýmit arassa we täze.Bu gaty göwrümli.

47_ 副本


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Polietilen haltalarymyzyň görnüşi bölekleýin gurşaw, azyk önümleri, gassaplar, çörek bişirijiler, balyk öndürijiler, supermarketler we sumkalar çalt paýlanmaly we doldurylmaly beýleki kärhanalar üçin amatlydyr.Bu adaty sumkalar her haltanyň ýokarsynda tekiz açylýar.

  Bu haltalar hem aç-açan görnüşe eýe we köp mukdarda ýöriteleşdirilen görnüşde üpjün edilýär.

  Bir rulondaky sumkalarymyzyň hemmesi aýratyn perforasiýa edilýär, şonuň üçin el bilen ýa-da dispenser arkaly aňsatlyk bilen paýlanyp bilner (üpjün edilmeýär).Olar ekologiýa taýdan has arassa tebigy polietilen materialdan ýasalýar.

  Amatlylyk: eňil gabyk perforasiýa çyzygy bilen üznüksiz rulon, ýeterlik derejede galyň we berk!Syzdyryjy subutnama, çydamly hil, punkta garşy, uzatmak we her dürli önümi saklamak.

  Howpsuzlyk: Iýmit aragatnaşygy üçin ygtybarly.Miwe, çörek we gök önümleri saklamak üçin ajaýyp, olary täze saklaň, islän wagtyňyz iýip bilersiňiz.Her gün sagdyn durmuş ýörelgesini guruň.

  Ulanylyşy: Çaga bezi galyndylary, aşhana ofisi, ýatylýan otag, hammam, myhman otagy üçin ajaýyp.Diňe täze sumka hökmünde däl, eýsem sumka, çörek konditer sumkasy, ammar sumkasy hökmünde hem ulanylyp bilner, hatda söwda we maşgala ýygnanyşygy üçin hem hemişe garaşylmadyk zat.

  Maslahat: Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.has köp önüm gerek bolsa, “Easily Life” dükanyny gözläň, gowy tejribäňiz bolar diýip umyt edýärin • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň