sahypa-banner

önümleri

Hytaý bilen üpjün ediji, ýokary hilli biodürlülip bilinýän plastik hapalar

gysga düşündiriş:

Hytaý bilen üpjün ediji, ýokary hilli biodürlülip bilinýän plastik hapalar

Ölçegler: 56x69 sm

Galyňlygy: 9m

Reňk: Gyrmyzy

Aroma: lawanta

Material: adaty (HDPE)

Gaplamak: Her rulon üçin 30 halta

Custörite ölçeg we gaplamak!

zibil sumkasy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

HDPE galyndylary, gaty täsirli, arkaýyn, täsirinde aýdyň däl madda.Bu material ajaýyp dartyş güýjüne eýedir, ýöne beýleki şuňa meňzeş materiallara garanyňda burçly zatlar bilen deşilip bilner.Sharpiti burçlar galyndylaryň içine girýän galyndylaryň uly bölegini oýnamaýan ýerlerde ulanmak üçin ajaýyp.Has kiçi ululyklar ofisde ulanmak üçin amatlydyr.Has uly ölçegler bilen deňeşdirilende dykyzlygy ýokarlandyran has uly ölçegli hapa torbalary, köp ýiti zatlar üçin zerur bolmadyk has uly ýükler üçin ajaýyp.Bir stockadaky HDPE linýerlerimiz goşmaça howpsuzlyk üçin ýyldyz bilen möhürlenendir we kosmos tygşytlaýjy ýadro az rulonlarda.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň