sahypa-banner

önümleri

Polieten tekiz arassa saklanylýan plastmassa täze miwe gaplamasy, supermarketde ulanmak üçin ýönekeý iýmit tygşytlaýjy halta

gysga düşündiriş:

Polieten tekiz arassa saklanylýan plastmassa täze miwe gaplamasy, supermarketde ulanmak üçin ýönekeý iýmit tygşytlaýjy halta

Ölçegi: 27x35 sm

Gaplanan: 350 pc / paket, 8 rulon / karton

Güýçli ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) bilen ýasaldy

Müşderiniň üýtgeşik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen ölçegi we gaplamany kabul ediň!

1) Dokary dykyzlykly polietilenden ýasalan

2) Iýmitler / gök önümler / et gaplamak üçin amatly

Semiarym aç-açan halta, azyk saklaýan halta, plastik halta, rulondaky HM sumka, rulondaky plastik halta, rulon haltasy, storagte halta, gaplama


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Polietilen haltalarymyzyň görnüşi bölekleýin gurşaw, azyk önümleri, gassaplar, çörek bişirijiler, balyk öndürijiler, supermarketler we sumkalar çalt paýlanmaly we doldurylmaly beýleki kärhanalar üçin amatlydyr.Bu adaty sumkalar her haltanyň ýokarsynda tekiz açylýar.

Bu haltalar hem aç-açan görnüşe eýe we köp mukdarda ýöriteleşdirilen görnüşde üpjün edilýär.

Bir rulondaky sumkalarymyzyň hemmesi aýratyn perforasiýa edilýär, şonuň üçin el bilen ýa-da dispenser arkaly aňsatlyk bilen paýlanyp bilner (üpjün edilmeýär).Olar ekologiýa taýdan has arassa tebigy polietilen materialdan ýasalýar.

Amatlylyk: eňil gabyk perforasiýa çyzygy bilen üznüksiz rulon, ýeterlik derejede galyň we berk!Syzdyryjy subutnama, çydamly hil, punkta garşy, uzatmak we her dürli önümi saklamak.

Howpsuzlyk: Iýmit aragatnaşygy üçin ygtybarly.Miwe, çörek we gök önümleri saklamak üçin ajaýyp, olary täze saklaň, islän wagtyňyz iýip bilersiňiz.Her gün sagdyn durmuş ýörelgesini guruň.

Ulanylyşy: Çaga bezi galyndylary, aşhana ofisi, ýatylýan otag, hammam, myhman otagy üçin ajaýyp.Diňe täze sumka hökmünde däl, eýsem sumka, çörek konditer sumkasy, ammar sumkasy hökmünde hem ulanylyp bilner, hatda söwda we maşgala ýygnanyşygy üçin hem hemişe garaşylmadyk zat.

Maslahat: Soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.has köp önüm gerek bolsa, “Easily Life” dükanyny gözläň, gowy tejribäňiz bolar diýip umyt edýärin.


https://www.dzdyplastic.com/food-packaging-bags-on-a-roll-for-vegetablefruitsnackseafood-packaging-product/

https://www.dzdyplastic.com/food-packaging-bags-on-a-roll-for-vegetablefruitsnackseafood-packaging-product/  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň