sahypa-banner

önümleri

Polieten HDPE futbolkasy Iýmit arassa sumka gök önümler Täze miweler gaplaýyş dükany Supermarket üçin plastik ýönekeý sumka

gysga düşündiriş:

Polieten HDPE futbolkasy Iýmit arassa sumka gök önümler Täze miweler gaplaýyş dükany Supermarket üçin plastik ýönekeý sumka

Uly: 21 + 14x42 sm

Orta: 20 + 10x38 sm

Kiçi: 17 + 8x28 sm

Reňk: Aç-açan

Material: 100% asyl HDPE

Gaplamak: omöriteleşdirilen

Aýratynlygy: Nokat döwmek ýelek görnüşi, ýyrtmak we daňmak aňsat, möhüri ýapmak, çyglylygy gulplamak, iýmit arassa we täze.Bu gaty göwrümli.Balyklary, gök önümleri, miweleri, öý durmuşy aşhanasyny gaplamak üçin ulanylýar

deşikli dizaýn, ýyrtyk açyk, amatly we ýönekeý

Gaplamak üçin sumka

Futbolka U şekilli dizaýn, El düwünini has amatly, daňmak aňsat we götermek aňsat

PE materialy, howpsuz ulanylyp bilner, balyk, gök önümler we miweler we ş.m.

U dizaýn futbolka sumkasy

PE materialy, rahatlykda ulanylyp bilner

Iýmit gaplamasy

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Zelek haltalaryny ulanmagyň gerimi: birinjiden, supermarketler we söwda merkezleri köplenç üç aýratynlyga bölünýär: uly, orta we kiçi.Ajaýyp çap nagyşlary we sözler bar.Milli zynjyr dükanlarynyň LOGO ýokary hilli talaplar we daşky gurşawy goramak talaplary bilen yzygiderli bolmaly.Ikinjiden, jemgyýetçilik amatly dükanlary, hil talaplary hem köp, ýöne ulanylyş sany az, ýöne çap edilen LOGO.Üçünjiden, daýhan bazarlary.Haly haltalary halkyň gündelik durmuşynda giňden ulanylýar.Iň köp ýaýranlary, dürli lomaý satyn alyş bazarlarynda ulanylýan supermarket söwda torbalary we sumkalar.  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň